MINIBIEB ALBRANDSWAARD ROUTE 2021

In Albrandswaard heeft Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard (SGA) een MiniBieb-route van zo’n 20 Minibiebs in bruikleen gegeven aan particulieren opgezet. Deze kleine buitenbibliotheekjes staan bij inwoners in de tuin en zijn voor algemeen gebruik.

Onderstaand kunt u de route downloaden of bekijken. Wij wensen u veel plezier met de MiniBieb Route 2021.