BESTUUR GEMEENSCHAPSFONDS

Het bestuur van Gemeenschapsfonds Albrandswaard bestaat uit de volgende leden:

 

Voorzitter:                  mevr. S. Molly
Secretaris:                 mevr. Y. Schults
Penningmeester:     mevr. L. Pleit

 

De bestuursleden van Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard ontvangen conform de ANBI voorwaarden geen beloning, niet anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

 

Sher Molly
Voorzitter

Sher Molly is onze voorzitter en zelfstandig ondernemer

Lia Pleit
Penningmeester

Lia verzorgt de administratie en jaarverslagen.

Yvonne Schults
Secretaris

Yvonne is secretaris, en verzorgt de publicaties in streek en dagbladen.